Benchmark

Vad betyder Benchmark? Förklaring till Benchmark!

Benchmark kan sägas vara liktydigt med jämförelseindex; även riktmärke.

Exempel
En option eller annat värdepapper där handeln är livlig och som fungerar som riktmärke för prissättning av andra värdepapper med samma löptid.

Söktermer: definition av Benchmark, Benchmark uppslagsverk, betydelse Benchmark, vad betyder Benchmark, Benchmark exempel, Benchmark ekonomilexikon,annat ord for Benchmark, korsord Benchmark, Benchmark förklaring, exempel Benchmark