Arvsskatt

Vad betyder Arvsskatt? Förklaring till Arvsskatt!

Arvsskatt När en förmögenhet genom ett arv eller testamente övergår till annan fysisk eller juridisk person beskattas denna. Arvsskatten beräknas på var och en av de arvs- eller testamentslotter som uppstår vid fördelning mellan arvingar respektive testamentstagare av dödsboets behållning enligt bouppteckningen.

Söktermer: definition av Arvsskatt, Arvsskatt uppslagsverk, betydelse Arvsskatt, vad betyder Arvsskatt, Arvsskatt exempel, Arvsskatt ekonomilexikon,annat ord for Arvsskatt, korsord Arvsskatt, Arvsskatt förklaring, exempel Arvsskatt