arbetslöshet

Vad betyder arbetslöshet? Förklaring till arbetslöshet!

Den gängse definitionen av arbetslöshet

Andelen av de personer som befinner sig i arbetskraften som inte är sysselsatta.

Problemet med begreppet är att det inte specificerar exakt vilka som ingår. I vissa undersökningar ingår t ex bara de som aktivt söker arbete men inte hittar någon sysselsättning.

Söktermer: definition av arbetslöshet, arbetslöshet uppslagsverk, betydelse arbetslöshet, vad betyder arbetslöshet, arbetslöshet exempel, arbetslöshet ekonomilexikon,annat ord for arbetslöshet, korsord arbetslöshet, arbetslöshet förklaring, exempel arbetslöshet