arbetskraftsdeltagande

Vad betyder arbetskraftsdeltagande? Förklaring till arbetskraftsdeltagande!

Att vara en del av arbetskraften, det vill säga den andel av befolkningen som är sysselsatt eller arbetslös. Nu är begreppet vidgat för att stämma med internationella mått, och innefattar därför även t ex studerande som söker arbete.

Söktermer: definition av arbetskraftsdeltagande, arbetskraftsdeltagande uppslagsverk, betydelse arbetskraftsdeltagande, vad betyder arbetskraftsdeltagande, arbetskraftsdeltagande exempel, arbetskraftsdeltagande ekonomilexikon,annat ord for arbetskraftsdeltagande, korsord arbetskraftsdeltagande, arbetskraftsdeltagande förklaring, exempel arbetskraftsdeltagande