Aktieindexobligation

Vad betyder Aktieindexobligation? Förklaring till Aktieindexobligation!

Aktieindexobligation En obligation vars eventuella avkastning är knuten till ett eller flera aktieindex.

Söktermer: definition av Aktieindexobligation, Aktieindexobligation uppslagsverk, betydelse Aktieindexobligation, vad betyder Aktieindexobligation, Aktieindexobligation exempel, Aktieindexobligation ekonomilexikon,annat ord for Aktieindexobligation, korsord Aktieindexobligation, Aktieindexobligation förklaring, exempel Aktieindexobligation