Mentor

Vad betyder mentor

tl;dr

lärare, fostrare.

Annons