Market maker

Vad betyder Market maker? Förklaring till Market maker!

Market maker Marknadsgarant. Är den som åtagit sig att fortlöpande notera köp- och säljkurser på visst/vissa värdepapper och därmed hålla en marknad. Kan även handla med eget lager om likviditeten i aktien är alltför låg.

Söktermer: definition av Market maker, Market maker uppslagsverk, betydelse Market maker, vad betyder Market maker, Market maker exempel, Market maker ekonomilexikon,annat ord for Market maker, korsord Market maker, Market maker förklaring, exempel Market maker