skalbolag

Vad betyder skalbolag? Förklaring till skalbolag!

benämning på aktiebolag som tidigare drivit rörelse men, sedan denna avyttrats och bolaget är vilande, endast innehåller en kassa på tillgångssidan och beskattat och obeskattat eget kapital på passivsidan.

Söktermer: definition av skalbolag, skalbolag uppslagsverk, betydelse skalbolag, vad betyder skalbolag, skalbolag exempel, skalbolag ekonomilexikon,annat ord for skalbolag, korsord skalbolag, skalbolag förklaring, exempel skalbolag