Veckoförändring

Vad betyder Veckoförändring? Förklaring till Veckoförändring!

Veckoförändring Förändringen i pris, räknat från den stängningskurs som gällde den sista handelsdagen i den föregående veckan. Obs: På den första handelsdagen i en vecka kan kursförändringen skilja sig då förändringen tas från öppningskursen men veckoförändringen tas från senaste betalkursen – marknadskrafterna kan ibland orsaka att en skillnad mellan senast betalkurs och öppningskurs inte överrensstämmer, normalt sett är dock skillnaden bara marginell.

Söktermer: definition av Veckoförändring, Veckoförändring uppslagsverk, betydelse Veckoförändring, vad betyder Veckoförändring, Veckoförändring exempel, Veckoförändring ekonomilexikon,annat ord for Veckoförändring, korsord Veckoförändring, Veckoförändring förklaring, exempel Veckoförändring