tjänstefel

Vad betyder tjänstefel? Förklaring till tjänstefel!

brott som innebär att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosätter vad som åligger honom.

Söktermer: definition av tjänstefel, tjänstefel uppslagsverk, betydelse tjänstefel, vad betyder tjänstefel, tjänstefel exempel, tjänstefel ekonomilexikon,annat ord for tjänstefel, korsord tjänstefel, tjänstefel förklaring, exempel tjänstefel