socialism

Vad betyder socialism? Förklaring till socialism!

En ideologi som ursprungligen förespråkade planekonomi, gemensamt ägande av produktionsmedlen och ett avskaffande av marknadsekonomin.

Söktermer: definition av socialism, socialism uppslagsverk, betydelse socialism, vad betyder socialism, socialism exempel, socialism ekonomilexikon,annat ord for socialism, korsord socialism, socialism förklaring, exempel socialism