Prisspread

Vad betyder Prisspread? Förklaring till Prisspread!

Prisspread En optionsstrategi som innebär att man samtidigt köper och utfärdar optioner med samma löptid men med olika lösenpris.

Söktermer: definition av Prisspread, Prisspread uppslagsverk, betydelse Prisspread, vad betyder Prisspread, Prisspread exempel, Prisspread ekonomilexikon,annat ord for Prisspread, korsord Prisspread, Prisspread förklaring, exempel Prisspread