potentiellbnp

Vad betyder potentiellbnp? Förklaring till potentiellbnp!

Potentiell BNP är den nivå på produktionen som skulle uppnås om vi hade ett normalt utnyttjande av de idag tillgängliga produktionsfaktorerna arbete och kapital. Potentiell avser alltså inte den högsta möjliga nivån utan en nivå som är förenlig med en stabil inflation.

Söktermer: definition av potentiellbnp, potentiellbnp uppslagsverk, betydelse potentiellbnp, vad betyder potentiellbnp, potentiellbnp exempel, potentiellbnp ekonomilexikon,annat ord for potentiellbnp, korsord potentiellbnp, potentiellbnp förklaring, exempel potentiellbnp