Överskuldsätta

Vad betyder Överskuldsätta? Förklaring till Överskuldsätta!

Överskuldsätta Att skuldsätta sig pass att man saknar återbetalningsförmåga för sina skulder helt eller delvis.

Söktermer: definition av Överskuldsätta, Överskuldsätta uppslagsverk, betydelse Överskuldsätta, vad betyder Överskuldsätta, Överskuldsätta exempel, Överskuldsätta ekonomilexikon,annat ord for Överskuldsätta, korsord Överskuldsätta, Överskuldsätta förklaring, exempel Överskuldsätta