OTC

Vad betyder OTC? Förklaring till OTC!

OTC Over the counter (över disk), icke standardiserad handel i aktier eller derivatinstrument. Ofta skräddarsydda villkor som försvårar en effektiv andrahandsmarknad.

Söktermer: definition av OTC, OTC uppslagsverk, betydelse OTC, vad betyder OTC, OTC exempel, OTC ekonomilexikon,annat ord for OTC, korsord OTC, OTC förklaring, exempel OTC