Obligationsmarknaden

Vad betyder Obligationsmarknaden? Förklaring till Obligationsmarknaden!

Obligationsmarknaden Den del av kreditmarknaden som utgörs av räntebärande värdepapper med en löptid överstigande ett år.

Söktermer: definition av Obligationsmarknaden, Obligationsmarknaden uppslagsverk, betydelse Obligationsmarknaden, vad betyder Obligationsmarknaden, Obligationsmarknaden exempel, Obligationsmarknaden ekonomilexikon,annat ord for Obligationsmarknaden, korsord Obligationsmarknaden, Obligationsmarknaden förklaring, exempel Obligationsmarknaden