O-listan

Vad betyder O-listan? Förklaring till O-listan!

O-listan För notering på O-listan krävs bl a att företaget uppfyller börsmässiga krav vad gäller ledning, styrelse och aktiemarknadsinformation. Vidare skall företaget ha minst 300 ägare som äger vardera en handelspost samt en tillfredsställande spridning av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Söktermer: definition av O-listan, O-listan uppslagsverk, betydelse O-listan, vad betyder O-listan, O-listan exempel, O-listan ekonomilexikon,annat ord for O-listan, korsord O-listan, O-listan förklaring, exempel O-listan