kyoto-överenskommelsen/kyotoprotokollet

Vad betyder kyoto-överenskommelsen/kyotoprotokollet? Förklaring till kyoto-överenskommelsen/kyotoprotokollet!

Namnet på den uppgörelse som träffades på konferensen i japanska Kyoto 1997. Kyotoprotokollet säger bland annat att EU-länderna under perioden 2008-2012 ska minska sina utsläpp av växthusgaser med åtta procent, USA med sju procent och Japan med sex procent, jämfört med utsläppen 1990. USA har ännu inte godkänt avtalet. I Montreal 2005 fick Kyotoprotokollet sin slutgiltiga utformning avseende på regler för efterlevande. En process för förhandlingar om internationellt samarbete och framtidens klimatregim efter år 2012 inleddes också.

Söktermer: definition av kyoto-överenskommelsen/kyotoprotokollet, kyoto-överenskommelsen/kyotoprotokollet uppslagsverk, betydelse kyoto-överenskommelsen/kyotoprotokollet, vad betyder kyoto-överenskommelsen/kyotoprotokollet, kyoto-överenskommelsen/kyotoprotokollet exempel, kyoto-överenskommelsen/kyotoprotokollet ekonomilexikon,annat ord for kyoto-överenskommelsen/kyotoprotokollet, korsord kyoto-överenskommelsen/kyotoprotokollet, kyoto-överenskommelsen/kyotoprotokollet förklaring, exempel kyoto-överenskommelsen/kyotoprotokollet