korspriselasticitet

Vad betyder korspriselasticitet? Förklaring till korspriselasticitet!

Mäter hur efterfrågan av en vara påverkas av prisförändringar på en annan vara. Om korspriselasticiteten är starkt positiv ger en prisökning hos en vara en ökning av efterfrågan på den andra och varorna är att betrakta som substitut. Om korspriselasticiteten är starkt negativ ger en prisökning hos en vara en minskning av efterfrågan på den andra och varaorna är att betrakta som kompliment. Om korspriselasticiteten är nära noll är varornas efterfrågan oberoende av varandra.

Söktermer: definition av korspriselasticitet, korspriselasticitet uppslagsverk, betydelse korspriselasticitet, vad betyder korspriselasticitet, korspriselasticitet exempel, korspriselasticitet ekonomilexikon,annat ord for korspriselasticitet, korsord korspriselasticitet, korspriselasticitet förklaring, exempel korspriselasticitet