köp av verksamhet

Vad betyder köp av verksamhet? Förklaring till köp av verksamhet!

Verksamhet som är ålagd att utföras av en aktör, till exempel en kommun eller ett landsting, där kommunen eller landstinget köper in tjänster från andra externa aktörer till denna verksamhet. Exempel på köp av verksamhet är köp av tjänsten att driva en skola, ett ålderdomshem eller en vårdcentral. Aktörer som säljer dessa tjänster kan vara privata företag, stiftelser och föreningar eller offentliga företag. Aktören som köper in tjänsten finansierar alltså utförandet och behåller ansvaret för att tjänsten blir väl utförd.

Söktermer: definition av köp av verksamhet, köp av verksamhet uppslagsverk, betydelse köp av verksamhet, vad betyder köp av verksamhet, köp av verksamhet exempel, köp av verksamhet ekonomilexikon,annat ord for köp av verksamhet, korsord köp av verksamhet, köp av verksamhet förklaring, exempel köp av verksamhet