keynesianism

Vad betyder keynesianism? Förklaring till keynesianism!

En typ av ekonomisk politik som syftar till att styra ekonomin bort från stora konjunktursvängningar. Detta genom att stimulera i lågkonjunktur och bromsa i högkonjunktur. Den här formen av finanspolitik var övergiven i de flesta länder fram till finanskrisen 2008 eftersom många menat att åtgärderna ofta kommer för sent och tenderar att snarast förvärra situationen. I den efterfrågekris som uppstod efter finanskrisen har Kensianismen fått nytt intresse.

Söktermer: definition av keynesianism, keynesianism uppslagsverk, betydelse keynesianism, vad betyder keynesianism, keynesianism exempel, keynesianism ekonomilexikon,annat ord for keynesianism, korsord keynesianism, keynesianism förklaring, exempel keynesianism