joint account

Vad betyder joint account? Förklaring till joint account!

gemensamt konto som innebär att flera delägare förfogar gemensamt över ett konto och handlar samfällt, såvida de inte kommit överens om annat. Det förekommer t.ex. när köparen av en maskin inte vill frigöra pengarna förrän maskinen är installerad och provkörd.

Söktermer: definition av joint account, joint account uppslagsverk, betydelse joint account, vad betyder joint account, joint account exempel, joint account ekonomilexikon,annat ord for joint account, korsord joint account, joint account förklaring, exempel joint account