inflation,underliggande

Vad betyder inflation,underliggande? Förklaring till inflation,underliggande!

Underliggande inflation är KPI exklusive hushållens räntekostnader för egnahem och direkta effekter av ändrade indirekta skatter och subventioner.

Söktermer: definition av inflation,underliggande, inflation,underliggande uppslagsverk, betydelse inflation,underliggande, vad betyder inflation,underliggande, inflation,underliggande exempel, inflation,underliggande ekonomilexikon,annat ord for inflation,underliggande, korsord inflation,underliggande, inflation,underliggande förklaring, exempel inflation,underliggande