hdi,humandevelopmentindex

Vad betyder hdi,humandevelopmentindex? Förklaring till hdi,humandevelopmentindex!

HDI är ett mått på välstånd, på samma sätt som BNP. HDI väger förutom BNP även in förväntad livslängd och utbildningsnivå, samt tar hänsyn till andelen fattiga i landet.

Söktermer: definition av hdi,humandevelopmentindex, hdi,humandevelopmentindex uppslagsverk, betydelse hdi,humandevelopmentindex, vad betyder hdi,humandevelopmentindex, hdi,humandevelopmentindex exempel, hdi,humandevelopmentindex ekonomilexikon,annat ord for hdi,humandevelopmentindex, korsord hdi,humandevelopmentindex, hdi,humandevelopmentindex förklaring, exempel hdi,humandevelopmentindex