handels-ochkommanditbolag

Vad betyder handels-ochkommanditbolag? Förklaring till handels-ochkommanditbolag!

Företagsform där två eller flera fysiska och/eller juridiska personer avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag. Delägarna, bolagsmännen, är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser. Ett kommanditbolag är ett handelsbolag där en eller flera bolagsmän förbehållit sig begränsat ansvar för verksamheten.

Söktermer: definition av handels-ochkommanditbolag, handels-ochkommanditbolag uppslagsverk, betydelse handels-ochkommanditbolag, vad betyder handels-ochkommanditbolag, handels-ochkommanditbolag exempel, handels-ochkommanditbolag ekonomilexikon,annat ord for handels-ochkommanditbolag, korsord handels-ochkommanditbolag, handels-ochkommanditbolag förklaring, exempel handels-ochkommanditbolag