europeiska centralbanken

Vad betyder europeiska centralbanken? Förklaring till europeiska centralbanken!

Europeiska centralbanken, ECB, är centralbanken för euroområdet. Det är ECB som har ansvaret att forma och besluta om penningpolitiken i euroområdet enligt föreskrifterna i EU-fördraget.

Främsta målet för penningpolitiken är prisstabilitet. ECB har ett inflationsmål på strax under 2 procent i genomsnitt per år. Högsta beslutande organet i ECB är ECB-rådet.

Det är ECB-rådet som beslutar om utformningen av penningpolitiken samt eventuella ränteförändringar.

ECB-rådet består av 6 ledarmöter och centralbankscheferna för de centralbanker som ingår i euroområdet. De beslut som tas verkställs sedan av de nationella centralbankerna.

ECB ingår, tillsammans med alla centralbankschefer i EU, i Europeiska Centralbankssystemet (ECBS).

Söktermer: definition av europeiska centralbanken, europeiska centralbanken uppslagsverk, betydelse europeiska centralbanken, vad betyder europeiska centralbanken, europeiska centralbanken exempel, europeiska centralbanken ekonomilexikon,annat ord for europeiska centralbanken, korsord europeiska centralbanken, europeiska centralbanken förklaring, exempel europeiska centralbanken