Europeisk option

Vad betyder Europeisk option? Förklaring till Europeisk option!

Europeisk option En option som innebär att optionsinnehavaren endast kan påkalla sin rättighet, att köpa eller sälja det underliggande värdet, på optionens lösendag.

Söktermer: definition av Europeisk option, Europeisk option uppslagsverk, betydelse Europeisk option, vad betyder Europeisk option, Europeisk option exempel, Europeisk option ekonomilexikon,annat ord for Europeisk option, korsord Europeisk option, Europeisk option förklaring, exempel Europeisk option