ersättningsgrad

Vad betyder ersättningsgrad? Förklaring till ersättningsgrad!

Mäter hur stor andel av den disponibla inkomsten (med hänsyn tagen till skatter och bidrag) som ett hushåll får behålla vid en statusförändring, till exempel övergång mellan arbete och arbetslöshet.

Söktermer: definition av ersättningsgrad, ersättningsgrad uppslagsverk, betydelse ersättningsgrad, vad betyder ersättningsgrad, ersättningsgrad exempel, ersättningsgrad ekonomilexikon,annat ord for ersättningsgrad, korsord ersättningsgrad, ersättningsgrad förklaring, exempel ersättningsgrad