direktinvesteringar

Vad betyder direktinvesteringar? Förklaring till direktinvesteringar!

(eng. Foreign Direct Investment, FDI) Investeringar direkt i produktion i ett annat land, antingen genom företagsförvärv inom landet eller genom att starta upp ny verksamhet inom redan existerande verksamheter. En typisk direktinvestering är nästan uteslutande fusioner och förvärv av redan existerande verksamheter.

Söktermer: definition av direktinvesteringar, direktinvesteringar uppslagsverk, betydelse direktinvesteringar, vad betyder direktinvesteringar, direktinvesteringar exempel, direktinvesteringar ekonomilexikon,annat ord for direktinvesteringar, korsord direktinvesteringar, direktinvesteringar förklaring, exempel direktinvesteringar