depression

Vad betyder depression? Förklaring till depression!

I ekonomiska sammanhang, när en lågkonjunktur övergår till att se ut att aldrig bli bättre, att aldrig förändras.

Mer vanligt förr då kommunikationssätten var sämre. Med förbättrade kommunikationsvägar ser det inte ut att vara sannolikt att vi kommer få uppleva en reell depression med mindre än att en fundamental förändring kommer ske.

Söktermer: definition av depression, depression uppslagsverk, betydelse depression, vad betyder depression, depression exempel, depression ekonomilexikon,annat ord for depression, korsord depression, depression förklaring, exempel depression