chock

Vad betyder chock? Förklaring till chock!

Uttryck inom den moderna makroteorin med framåtriktade förväntningar som innebär en överraskande eller oförväntad störning inom det ekonomiska systemet. Exempelvis innebär en prischock en oförväntad förändring av priset.

Söktermer: definition av chock, chock uppslagsverk, betydelse chock, vad betyder chock, chock exempel, chock ekonomilexikon,annat ord for chock, korsord chock, chock förklaring, exempel chock