Bundet lån

Vad betyder Bundet lån? Förklaring till Bundet lån!

Bundet lån Lån som inte kan sägas upp förrän efter ett överenskommet datum. Oftast är även räntesatsen bunden under viss tid så kallad fast ränta. Bundna lån kan oftast sägas upp mot sk ränteskillnadsersättning.

Söktermer: definition av Bundet lån, Bundet lån uppslagsverk, betydelse Bundet lån, vad betyder Bundet lån, Bundet lån exempel, Bundet lån ekonomilexikon,annat ord for Bundet lån, korsord Bundet lån, Bundet lån förklaring, exempel Bundet lån