budgetpolitiska mål

Vad betyder budgetpolitiska mål? Förklaring till budgetpolitiska mål!

De budgetpolitiska målen är: överskottsmålet, att inte överskrida fastställt utgiftstak och att uppfylla det kommunala balanskravet.

Söktermer: definition av budgetpolitiska mål, budgetpolitiska mål uppslagsverk, betydelse budgetpolitiska mål, vad betyder budgetpolitiska mål, budgetpolitiska mål exempel, budgetpolitiska mål ekonomilexikon,annat ord for budgetpolitiska mål, korsord budgetpolitiska mål, budgetpolitiska mål förklaring, exempel budgetpolitiska mål