Avstämningsbolag

Vad betyder Avstämningsbolag? Förklaring till Avstämningsbolag!

Avstämningsbolag är ett aktiebolag som tagit in avstämningsförbehåll i sin bolagsordning vilket förenklat betyder att man tillämpar s k förenklad aktiehantering.

Detta innebär bl a att endast de som på av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är införda i aktieboken är behöriga att ta emot utdelning, emissionsbevis och nya aktiebrev vid fondemission.

Bolaget kan därmed ansluta sig till VPC vilket är en förutsättning för att kunna sprida ägandet till en större krets av aktieägare.

Söktermer: definition av Avstämningsbolag, Avstämningsbolag uppslagsverk, betydelse Avstämningsbolag, vad betyder Avstämningsbolag, Avstämningsbolag exempel, Avstämningsbolag ekonomilexikon,annat ord for Avstämningsbolag, korsord Avstämningsbolag, Avstämningsbolag förklaring, exempel Avstämningsbolag