Amerikansk option

Vad betyder Amerikansk option? Förklaring till Amerikansk option!

Amerikansk option En option som kan lösas in när som helst under löptiden. Aktieoptioner är av amerikansk typ medan OMX-optioner är europeiska.

Söktermer: definition av Amerikansk option, Amerikansk option uppslagsverk, betydelse Amerikansk option, vad betyder Amerikansk option, Amerikansk option exempel, Amerikansk option ekonomilexikon,annat ord for Amerikansk option, korsord Amerikansk option, Amerikansk option förklaring, exempel Amerikansk option