aktivitetsindex

Vad betyder aktivitetsindex? Förklaring till aktivitetsindex!

SCB:s sammanvägning av industriproduktionsindex, arbetade timmar för offentligt anställda, omsättningen inom detaljhandeln samt varu- och exportimport.

Söktermer: definition av aktivitetsindex, aktivitetsindex uppslagsverk, betydelse aktivitetsindex, vad betyder aktivitetsindex, aktivitetsindex exempel, aktivitetsindex ekonomilexikon,annat ord for aktivitetsindex, korsord aktivitetsindex, aktivitetsindex förklaring, exempel aktivitetsindex